Συμμετοχή Φορέων

Συμμέτοχοι στην ανάπτυξη

Η ANIMA TERRA είναι ο κινητήριος μοχλός για την ευημερία των αγροτικών χωριών. Μέσω της προώθησης της τοπικής επιχειρηματικότητας, της δημιουργίας εργασιακών ευκαιριών, και της ενίσχυσης της ζήτησης για τοπικά προϊόντα, συμβάλλουμε στην οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση των χωριών.
Η ANIMA TERRA μπορεί να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη στα αγροτικά χωριά, προωθώντας την τοπική επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και αυξάνοντας τη ζήτηση για τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες.
Η ανάπτυξη αυτή μπορεί να ωφελήσει την τοπική κοινότητα και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Κοινωνική ευθύνη

Η ANIMA TERRA ενώνει δυνάμεις της αγοράς με επιμελητηριακούς, επιστημονικούς, ακαδημαϊκούς φορείς, την σχολική κοινότητα διαμορφώνοντας έτσι μια ισχυρή συμμαχία για την αναζωογόνηση των αγροτικών κοινοτήτων. 

Αυτή η συνεργασία βασίζεται στην κοινή ευθύνη και την
αναγνώριση του ρόλου τους στην ανάπτυξη και την προστασία των χωριών, ακόμα και όταν τα χωριά δε βρίσκονται στην περιοχή τους.
Η σύνδεση με ένα έργο που προωθεί κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη μπορεί να ενισχύσει την εικόνα και τη φήμη του φορέα.

Κοινές αξίες

Η ANIMA TERRA ευθυγραμμίζεται με τις αξίες του Επιμελητηριακού θεσμού γιατί:

προωθεί την καινοτομία, την βιώσιμη ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα,
τις εξαγωγές, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και κάθε πρωτοβουλία που ωφελεί την εθνική οικονομία.

Δικτύωση και συνεργασία

Η συμμετοχή στην ANIMA TERRA ανοίγει πόρτες σε δικτυακές σχέσεις και συνεργασίες με διάφορους φορείς, δημιουργώντας ευκαιρίες για νέες πρωτοβουλίες και επιχειρηματικές συνεργασίες.

Μακροπρόθεσμα οφέλη

Μέσω πρωτοβουλιών όπως η πολιτιστική διαδρομή Δρόμοι της Ελιάς του Συμβουλίου της Ευρώπης, και άλλων καλών πρακτικών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η ANIMA TERRA συμβάλλει στην αειφόρο βιώσιμη ανάπτυξη των χωριών του δικτύου και τη διατήρηση της πλούσιας κληρονομιάς τους.

Τα επιμελητήρια της Ελλάδας συμμετέχουν στην
ANIMA TERRA και καλούν την επιμελητηριακή
κοινότητα της Μεσογείου να συμμετέχει στην
πρωτοβουλία.

Δήλωσε συμμετοχή

ANIMA TERRA: Διαχρονική ανανέωση για πράσινα αγροτικά χωριά,
φωτίζοντας τη Μεσόγειο.

Φορείς που συμμετέχουν:

Επιμελητήρια που έχουν δηλώσει τα πρώτα υποψήφια χωριά για συμμετοχή στο δίκτυο της ANIMA TERRA